วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2553

ตั้งชื่อเล่นแบบไทย

คนไทยในปัจจุบันนิยมตั้งชื่อเล่นลูกและบุตรหลานเป็นภาษาต่างประเทศ ทำให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจการตั้งชื่อเล่นของเด็กไทยในแต่ละพื้นที่เมื่อปี ๒๕๕๐ พบว่า เด็กไทยในปัจจุบันส่วนใหญ่ มีชื่อเล่นเป็นภาษาต่างประเทศจริง และชื่อที่นิยมมากที่สุดคือ ฟลุ๊ค เอ็ม เมย์ สำหรับการตั้งชื่อเป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาไทยท้องถิ่นที่พบมากคือชื่อ ฟ้า แดง แก้ว

กระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายอนุรักษ์ภาษาไทย ภาษาถิ่น และจัดโครงการรณรงค์ให้พ่อแม่คนไทยตั้งชื่อเล่นลูกเป็นภาษาไทยและภาษาท้องถิ่น เพื่อสร้างค่านิยมกระตุ้นให้เกิดความภูมิใจในความเป็นไทย อีกทั้ง ชื่อเล่นภาษาไทยนั้นมีความหมาย สามารถเลือกความหมายที่ดีและถูกใจเพื่อใช้ตั้งชื่อให้ลูกหลานของตนได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างชื่อเล่นไทย

กานพลู หมายถึง ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง รสเผ็ด ใช้ทำยา

ก้ามปู หมายถึง ต้นไม้ขนาดใหญ่ มีดอกสีชมพู เรียกว่า จามจุรี

กาละแมร์ หมายถึง ขนมชนิดหนึ่ง มีเนื้อเหนียว ทำจากแป้งข้าวเหนียว

ขวัญข้าว หมายถึง สิ่งไม่มีตัวตนแต่เชื่อกันว่ามีชีวิตประจำอยู่กับข้าวเปลือก

จำปูน หมายถึง ไม้พุ่ม มีกลิ่นหอม

ช้องนาง หมายถึง ไม้พุ่มกึ่งเลื้อย อายุหลายปี ดอกรูปแตร กลีบดอกสีม่วงอมน้ำเงิน บางชนิดสีขาว โคนกลีบภายในสีเหลือง

ชะเอม หมายถึง สมุนไพรรสชุ่มคอ

ซองพลู หมายถึง ชื่อหอยทะเลกาบคู่ชนิดหนึ่ง สีเหลืองระเรื่อ

ต้นน้ำ หมายถึง แหล่งกำเนิดของน้ำ

ต้นกล้า หมายถึง ต้นข้าวขนาดเล็ก

เตยหอม หมายถึง พันธุ์หนึ่งของต้นเตย

ทองปราย หมายถึง ปืนโบราณชนิดหนึ่ง

ทองภู หมายถึง ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ใช้ทำยา

ทานธรรม หมายถึง ความอารี กว้างขวาง

นะดี หมายถึง ทำให้รอด

นะโม หมายถึง คำสวดมนต์ในพุทธศาสนา

น้ำปิง หมายถึง ชื่อแม่น้ำแม่ปิง

นิ้ม หมายถึง ผึ้งตัวเล็กชนิดหนึ่ง

แน่งน้อย หมายถึง รูปทรงบอบบาง

ใบตอง หมายถึง ใบของต้นกล้วย

ใบเตย หมายถึง ใบของต้นเตย

ปราง หมายถึง แก้ม

ปั้นหยา หมายถึง สิ่งปลูกสร้างซึ่งมีหลังคาล้มเข้าหากัน ไม่มีหน้าจั่ว

เป็นแดน หมายถึง เป็นไปเสมอ เป็นประจำ

แป้งร่ำ หมายถึง แป้งที่ปรุงด้วยเครื่องหอม

แป้งหมี่ หมายถึง แป้งข้าวสาลี

เพียงออ หมายถึง ชื่อขลุ่ยชนิดหนึ่ง เสียงทุ้ง

ลลิต หมายถึง น่ารัก น่าเอ็นดู สวยงาม

ลังลอง หมายถึง สุกใส งดงาม

ลัญจ์ หมายถึง สินบน ของกำนัล

ส้มจี๊ด หมายถึง ส้มลูกเล็ก ๆ มีรสเปรี้ยว

ส้มฉุน หมายถึง ส้มพันธุ์หนึ่ง นำมาทำยา

ส้มซ่า หมายถึง ชื่อส้มชนิดหนึ่ง ผลค่อนข้างกลม

ส้มป่อย หมายถึง ชื่อไม้เถาเนื้อแข็งชนิดหนึ่ง ใบเป็นฝอยคล้ายใบชะอม รสเปรี้ยว ใช้ทำยา หรือใช้ฝักสระผมได้

ส้มลิ้ม หมายถึง มะม่วงกวนที่แผ่เป็นแผ่น ๆ

สิตางศุ์ หมายถึง พระจันทร์

ไหมฝัน หมายถึง เส้นหมี่ขาว ทำจากแป้งข้าวเจ้า

อุ้มบุญ หมายถึง มีบุญเก่า

เอื้องเหนือ หมายถึง คำเรียกสาวชาวเหนือ

ไออุ่น หมายถึง ความอบอุ่นจากร่างกาย

ชื่อเล่นแบบไทยข้างต้นเป็นชื่อที่น่ารัก และมีความหมายดีหลายคำ แต่นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น หากสนใจตั้งชื่อลูกหรือบุตรหลานเป็นภาษาไทยพร้อมความหมายดี ๆ สามารถใช้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเป็นคู่มือได้ค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น: